Saygıdeğer meslektaşlarım, 

Öncelikle sizlerin büyük desteği ve güveniyle derneğimizin başkanı olarak seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu seçimli genel kurul, derneğimizin tarihindeki en yüksek katılımıyla gerçekleştirildi ve bu da derneğimiz adına büyük bir başarı olmuştur. Yüksek demokratik bir bilinçle gerçekleşen seçimli genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize minnettarlığımı belirtmek isterim.

Bilindiği üzere derneğimiz, Türkiye'de ve dünya genelinde omuz ve dirsek cerrahisi alanında önemli çalışmalara imza atmış bir kurumdur. Bizler, eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında sürekli olarak kendimizi yenileyerek, daha ileriye gitmek için çaba harcıyoruz. Bu açıdan TODCD ülkemizde öncü derneklerden biridir. Bir çok faaliyeti klasikleşmiş durumdadır. Yaptığı eğitim faaliyetlerine her yıl artan sayıda yabancı meslektaşlarımız katılmakta, bu da derneğimizin uluslararası ölçekte tanınırlılığını ve prestijini göstermektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana sürekli kendimizi geliştiriyoruz ve diğer branş dernekleri ile ortak çalışmalar yürüterek omuz ve dirsek cerrahisinin ülkemizde en üst düzeye çıkarılması ve yaygınlaşması için yoğun çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük gücümüz; geçmişten geleceğe tüm üyelerimizin dernek yönetim kurulunda olsun veya olmasın özveri ile çalışma azmidir. Derneğimizin en önemli özelliği, kurumsal anlamda elde edilen dinamiklerini genetik olarak kuşaklar arasında aktarabilmesidir.


2023-2025 yılları arasındaki dönemde faaliyetlerimize en üst seviyede devam edeceğiz. Gelecek en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi 2024 yılında yapılacak olan Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi'dir. Başkanlığını Prof.Dr. Ata Can Atalar'ın yapacağı bu kongreye en iyi şekilde hazırlanarak uluslararasın yoğun bir katılım ile gerçekleşmesini sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası kitap çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Özellikle Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi derneği ile başlayan oldukça samimi ve sıcak ilişkilerimizi daha da geliştirerek, Kore yanında diğer ülkelerle de aynı ilişkileri kurmaya başlayacağız. Aynı şekilde uygulamalı kadavra kurslarımız, ulusal ve uluslarası gezici kurslarımız gelen talebe göre sayıları ayarlanarak yapılmaya devam edecektir. Bu faaliyetleri yaparken sadece yönetim kurulumuz değil her zaman olduğu gibi tüm üyelerimizin desteğini alacağımıza inancım tamdır. 


Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin hedefleri doğrultusunda, birlikte çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, her bir üyemizin bu başarıya katkı sağlayan birer parçası olduğunu unutmadan, 
sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Prof.Dr. Taner Güneş
Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı