Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
Genç Üyelik Komitesi

Ad: TODCD Genç Üyelik Komitesi (GÜK)

Hedef
Omuz ve dirsek cerrahisine ilgi duyan genç ortopedi uzmanları ve asistanların derneğe kazandırılması, bu alanda bilimsel araştırma yapacak nitelikli insan gücünün artırılmasıdır.

Yöntem
TODCD GÜK’ne belirlenen kıdem aralıklarına uyan tüm ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve asistanları katılabilir.


Üyelik Kriterleri:
 1. Ortopedi ve Travmatoloji alanında en az 24 ay asistanlığını tamamlamış olmak
 2. Ortopedi ve Travmatoloji alanından uzmanlık süresi 5 yılı aşmamış olmak

Üyelik Avantajları:
 1. TODCD tarafından düzenlenen kurs, sempozyum ve fellowship programlarına katılım önceliği ve indirimli kayıt
 2. Genç üyelere özel düzenlenen online eğitimlerden faydalanma
 3. Oluşturulan bilimsel araştırma gruplarında yer alarak, omuz dirsek alanında akademik çalışmalara katılabilme
 4. TODCD GÜK’ne özel kapalı toplantılara katılabilme
 5. TODCD burslarından faydalanma
 6. Yurtdışı mesleki ziyaret başvurularından TODCD üyelerinden referans mektubu alma imkânı
 7. Yurtdışı omuz ve dirsek cerrahisi kongrelerine hediye kayıt ve ulaşım desteği

Kurallar:
 1. Genç üyelerin TODCD seçimlerinde oy hakkı yoktur.
 2. Genç Üye Komitesi TODCD YK tarafından belirlenen YK üyesi veya üyelerinin koordinasyonunda olacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
 1. Başvuru formu
 2. CV


 

Genç Üyelik Komitesi Başvuru Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurup gönderiniz!